4 veikla: Žuvų nerštaviečių ir mitybinių resursų kartografavimas

nerštavietės tipas 1nerštavietės tipas 2nerštavietės tipas 3

Vykdant šią veiklą buvo kartografuotos strimelės nerštavietės ir dugninių žuvų vertingiausios mitybos vietos Baltijos jūros Lietuvos zonoje, pasiskirstymai tikslinami erdvinių modelių pagalbą. Naujų metodų pagalba buvo įvertinta dugno kokybė ir dugninių žuvų maisto resursų būklė.

Techninės ataskaitos (anglų kalba):
Veiklos ataskaita Nr. 4: "Lietuvos priekrantės vandenų dugno būklės vertinimas pagal BQI (Benthic Quality Index) indeksą"
Veiklos ataskaita Nr. 5: "Baltijos strimelės (Clupea harengus) nerštavietės Lietuvos priekrantėje"
Veiklos ataskaita Nr. 6: "Dugninių žuvų mitybos rajonai ir jų būklė Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje"
Veiklos ataskaita Nr. 7: "Baltijos strimelės (Clupea harengus) nerštaviečių efektyvumas"
Veiklos ataskaita Nr. 8: "Lietuvos jūrinių išteklių stebėsena panaudojant dugno nuosėdų profiliavimo sistemą (SPI) ir dugno buveinės kokybės indeksą bei dugno paviršiaus nuotraukas"

Pranešimai konferencijoje "Jūros ir krantų tyrimai 2011" (2011 balandis):
"Video mosaicking in underwater research"
"BQI indekso taikymas Lietuvos Baltijos jūros priekrantė dugno ekologinės būklės klasifikacijai"
"Predicted herring (Clupea arengus) spawning grounds on the Lithuanian coast"
"Dugno faunos rajonavimas pagal vertę bentofagių žuvų mitybai"
"Daugiamečio raudondumblio (Furcellaria lumbricalis) augimvietės pokyčiai keičiantis vandens skaidrumui: scenarijų analizė"

Publikacijos:
Šiaulys A., Daunys D., Bučas M., Bacevičius E. Mapping an ecosystem service: A quantitative approach to derive fish feeding ground maps. Oceanologia 54(3): 491-505.

Veiklą vykdė:
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, Klaipėdos universitetas (koordinavimas, nerštaviečių kartografavimas, dugno vertinimas pagal vertę dugninių žuvų mitybai, dugno faunos gausumo/biomasės modeliavimas)
AquaBiota (nerštaviečių modeliavimas)
Norvegijos vandenų tyrimų institutas (dugno nuosėdų profiliavimo sistemos išbandymas Lietuvos priekrantėje)

Kontaktinis asmuo: Dr. Darius Daunys (tel.: +370 46 398874, el. paštas: darius@corpi.ku.lt)