3 veikla: Vandens kokybės ekologinis modelis

Vykdant veiklą buvo kuriamas ir tobulinamas Lietuvos jūrinės priekrantės ir Kuršių marių vandens kokybės modelis, paremtas vandens masių pernašos ir ekologinių procesų moduliais. Sukurtas modelis leidžia analizuoti esamą būklę ir prognozuoti pagrindinių vandens kokybės rodiklių kaitą įskaitant ir numatomas būklės gerinimo priemones bei ūkinės veiklos poveikius.

Techninės ataskaitos (anglų kalba):
Veiklos ataskaita Nr. 3: "Vandens kokybės modeliavimo sistema"

Pranešimai konferencijoje "Jūros ir krantų tyrimai 2011" (2011 balandis):
"Kuršių marių ir Baltijos jūros vandens apykaitos bei antropogeninės įtakos jai modeliavimas"
"In situ ir MERIS Envisat nustatytų bio-optinių vandens parametrų validacija Baltijos jūros Lietuvos priekrantės vandenyse"

Veiklą vykdė:
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, Klaipedos universitetas
Jūrinių tyrimų institutas, Italijos Nacionalinė Mokslų Akademija
Jūrinių tyrimų departamentas, Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūra

Kontaktinis asmuo:
Dr. Petras Zemlys  (tel.: +370 46 398857, el. paštas: zemlys@corpi.ku.lt)
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, Klaipėdos universitetas