Apie projektą

Jūriniai ištekliai (pvz. žuvų resursai) ir juos palaikantys ekosistemos komponentai (pvz. vandens kokybė arba nerštavietės), Lietuvos priekrantėje ir Kuršių mariose yra ženkliai įtakojami žmogaus ūkinės veiklos. Nedidelėje priekrantės teritorijoje veikia naftos terminalai, jūrinis uostas, vyksta dugno gilinimo darbai ir nuosėdų pylimas jūros sąvartynuose, žvejyba, rekreacija ir t.t. Nepaisant įvairių priemonių, skirtų stebėti ir vertinti jūrinių išteklių būklę ir pokyčius, didžioji dalis gaunomos informacijos pasižymi mažu erdviniu padengimu arba nėra pakankamai detali laike. Tai lemia, jog daugelis stebėsenos metodų ir matuojamų rodiklių yra mažai suderinti taqrpusavyje ir neleidžia atskirti žmogaus ūkinės veiklos pasekmių nuo gamtinės kaitos. Kita vertus, metodologiškai naujų priemonių trūkumas riboja išteklių valdymo priemonių parinkimą ir tokių priemonių efektyvumo įvertinimą. Todėl šio projekto tikslas buvo sukurti ir įdiegti modernius stebėsenos ir vertinimo metodus Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantės išteklių valdymui.

Projekto įgyvendinimas buvo buvo baigtas 2011 m gegužės mėn. Šio puslapio projekto veiklų skyriuose rasite informaciją apie projekot rezultatus.