2 veikla: Automatinė vandens kokybės stebėjimo sistema

Vykdant šią veiklą buvo įsigyta ir pagrindinių vandes rodiklių stebėjimams parengta automatinė vandens stebėjimo sistema (okeanografinis plūduras).  Automatinė stebėjimo sistema buvo instaliuota Lietuvos priekrantėje 27 m gylyje ir veikė autonomiškai nuo 2011 rugsėjo 24 d iki gruodžio 27 d. teikdama informaciją apie vandens charakteristikas vandens paviršiuje ir 15 m gylyje 10 min intervalu. Gaunami duomenys buvo numatyti naudoti tiek operatyviam duomenų rinkimui ūkio  subjektams (pvz. Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui), tiek ir aplinkos būklės stebėjimo tikslais, tačiau 2011 gruodžio 27 d. sistema instaliavimo vietoje nebuvo rasta. Šiuo metu vyksta įvykio analizė su įranga apdraudusia draudimo bendrove. 

Techninės ataskaitos (anglų kalba):
Veiklos ataskaita Nr. 2: "Automatinės vandens kokybės sistemos instaliavimas ir testavimas"

Pranešimai konferencijoje "Jūros ir krantų tyrimai 2011" (2011 balandis):
"Bangų modelio SWAN taikymas Lietuvos priekrantėje"

Veiklą vykdė:
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, Klaipedos universitetas
Jūrinių tyrimų centras

Kontaktinis asmuo: Dr. Inga Dailidiene  (tel.: +370 46 398853, el. paštas: inga.dailidiene@ku.lt)
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, Klaipėdos universitetas