Renginiai

Susitikimas Klaipėdos miesto savivaldybėje. 2010 m. vasario 24 d.

2010 m. vasario 24 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje įvyko Akmenos-Danės upės baseino VNB – Vandens naudotojų bendrijos ir miesto tarybos bei administracijos atstovų atvira diskusija “Danės upės ir jos pakrančių būklė praeityje, dabartyje ir ateityje”. Pagrindinė pasitarimo, kuriame dalyvavo daugiau nei 30 dalyvių, tema buvo parengto Danės upės slėnio teritorijos specialiojo plano įgyvendinimo galimybes. Pranešimą skaitęs Almantas Mureika, savivaldybės architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjas, paaiškino, jog planu yra siekiama įvertinti galimybes kaip pakeisti Danės slėnio naudojimo pobūdį iš pramoninės veiklos į gyvenamosios paskirties, įrengiant gyvenamuosius rajonus, dviračių, pėsčiųjų takus, valčių prieplaukas, ir kt.

Susitikimo metu taip pat kalbėjo Dalia Žukienė ir Valdas Langas, kurie pateikė informaciją apie MOMENT projektą, jo pagrindinius tikslus ir uždavinius, supažindino su planuojamais projekto užduočių įgyvendinimo būdais, Akmenos-Danės upės baseino pagrindinėmis charakteristikomis.

Konferencija “Ar pažįstame Akmenos upę?”. 2010 m. kovo 23 d.

2010 kovo 23, Žemės dieną, Kretingos Pranciškonų gimanzijoje daugiau nei 100 mokinių, mokytojų ir Tėvų komiteto narių dalyvavo konferencijoje „Ar pažįstame Akmenos upę?“. Kretingos savivaldybėje Akmenos – Danės upės ištakos, ji teka per visą Kretingos miestą, o Pranciškonų gimnazija stovi ant upės kranto. Todėl 15-17 metų mokiniai taip pat ruošėsi konferencijai – piešė upės kraštovaizdį, tyrė upės vandens kokybę bei pateikė gautus apibendrintus rezultatus.

Konferencijos metu, be mokyklos mokinių, pranešimus skaitė MOMENT projekto VNB koordinatorė Dalia Žukienė, Jūrinių tyrimų departamento specialistė Nijolė Remeikaitė. Į dalyviams kilusius klausimus atsakė Rasa Bukontaitė bei projekto koordinatorius Valdas Langas.

Konferencija parodė, kad jauni žmonės stokoja žinių apie upę, nepakankamai informuojami apie ją, o tai reiškia, kad apie Akmenos – Danės upę, jos būklę nėra skelbiama pakankamai informacijos.

Susitikimas su Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariais. 2010 m. gegužės 20 d.

2010 m. gegužės 20 d. Ūkio, aplinkos ir plėtros bei kaimo reikalų komitetų savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo daugiau nei 20 tarybos ir administracijos atstovų, buvo pristatyti projekto MOMENT tikslai ir uždaviniai. Projekto koordinatoriai Lietuvoje Valdas Langas ir Dalia Žukienė supažindino susirinkusiuosius su Akmenos-Danės upės baseino charakteristikomis bei pagrindiniais darbais siekiant pagerinti paviršinių vandens telkinių kokybę. Trumpai buvo aptarta ir Minijos upės baseino situacija, nes pagal projekto tikslus šiame baseine taip pat reikės imtis panašių veiksmų.

Pristatytos pagrindinės procedūros rengiant papildomą paraišką Pietų Baltijos programos penktajam šaukimui.


Pažintinė kelionė „Ar pažįstame Akmenos – Danės upę?“ 2010 m. birželio 10 d.

Pažintinės kelionės „Ar pažįstame Akmenos – Danės upę?“, vykusios 2010 m. birželio 10 d. buvo siekiama skleisti informaciją apie upę, jos ypatybes, paviršinio vandens kokybę bei pagrindinius taršos šaltinius, tačiau ir netik teoriškai, o ir „praktiškai“ susipažinti su upės ekologine būkle. Kelionėje dalyvavo 52 dalyviai (iš kurių 16 VNB nariai): 15 vyresnių klasių moksleivių, iš Klaipėdos ir Kretingos miestų, 8 biologijos mokytojai, 9 atstovai iš NVO, 8 iš regioninės ir vietos aplinkos apsaugos institucijų, 3 iš savivaldybių , 3 iš pramonės įmonių, 1 iš botanikos sodo, 3 iš KU BPATPI.

R. Jocius, Kretingos savivaldybės ekologas, pateikė informaciją apie hidrografines ir kitas baseino ypatybes. Iš S. Maštaro, Vaineikių girininkijos girininko, pasisakymo dalyviai sužinojo, jog siekiant išsaugoti Akmenos aukštupio kraštovaizdį ir jo statusą, 1992 m. įkurtas 505,5 ha ploto Grūšlaukio kraštovaizdžio draustinis, iš kurio ir išteka Akmenos upė. Drautinis apima apie 3 km upės ilgio.

Išvykos metu Valdas Langas ir Dalia Žukienė pristatė MOMENT projektą, pasakojo dalyviams apie dabartinę upės baseino būklę, pagrindinius teršėjus, kvietė visus aktyviai dalyvauti gerinant upės baseino vandens telkinių kokybę, organizavo viktoriną.

free blog themes