VN Bendrija

Salantų miškuose prasidedanti 65 kilometrų ilgio Akmena-Danė surenka visus gyventojų teršalus ir plukdo juos į Kuršių marias bei Baltijos jūrą.

Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto specialistai jau antri metai analizuoja įvairius upės baseino taršos židinius, ieško sprendimų, kaip juos pašalinti, skleidžia informaciją upės žemupio ir aukštupio gyventojams. Jų dėka pradėtas tarptautinis MOMENT projektas, kuriuo siekiama į veiklą įtraukti suinteresuotus vietinius ir regiono asmenis, institucijas, privataus, viešojo, akademinio sektoriaus žmones, taip pat nevyriausybines organizacijas, savanorius.

Švedijos ir kitų valstybių, skrupulingai saugojančių gyvenamąją aplinką, patirtis rodo, kad tinkamas upių baseinų valdymas padeda išsaugoti švarias upes ateities kartoms. Todėl 2010 gruodžio 3 d., Klaipėdos universitete vykusiame projekto “Šiuolaikinis vandens valdymas” (MOMENT), kurį vykdo Lietuva, Švedija ir Lenkija, pasitarime, buvo įkurta Akmenos-Danės upės vandens naudotojų bendrija (VNB).

Vandens apsaugos įstatymuose upių vandens naudotojais vadinami fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie naudoja upės vandenį nuotekoms išleisti, rekreacijai, laivybai, žuvininkystei, žvejybai bei kitoms reikmėms.

Tokios mums neįprastos bendrijos steigimas yra numatytas vandensaugos įstatymuose, tačiau pirmieji ją įkūrė būtent klaipėdiečiai. Tai paskatino informacijos apie upę, gyventojų įtraukimo, miesto institucijų švietėjiško darbo apie kompleksinę vandens telkinių priežiūrą trūkumas. Už upės vandenų skaidrumą, pakrančių patrauklumą yra atsakingi visi upės baseino gyventojai. Mes visi privalome būti upės bičiuliais ir ja rūpintis.

free blog themes