MOMENT

Pagal Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 programą nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio pradėtas vykdyti projektas „Šiuolaikinis vandens valdymas“ (sutr. projekto pavadinimas MOMENT). Projekto trukmė – trys metai. Šis projektas yra Euroregiono “Baltija” bendradarbiavimo dalis. Juo siekiama pagerinti vandens išteklių valdymą vietiniame ir regioniniame lygiuose į šią veiklą įtraukiant visų suinteresuotų grupių atstovus bei visuomenę.

Projektas įgyvendinamas trijose šalyse – Lietuvoje, Lenkijoje ir Švedijoje. Kiekvienoje šalyje pasirinkti tyrimų rajonai – upių baseinai (iš viso šeši).

Kiekviename upės baseine įkurtas partnerystės tinklas – Vandens naudotojų bendrija, kuri rengia vietinę maistmedžiagių ir pavojingų medžiagų išleidimo į upės baseino vandens telkinius sumažinimo priemonių programą ir pradės ją įgyvendinti. Kai kuriuose upių baseinuose taip pat bus įgyvendinta keletas pasirinktų novatoriškų bandomųjų vandensaugos priemonių. Šios bandomosios priemonės susijusios su žemės ir miškų ūkiu, nuotekų iš individualių namų valymu, lietaus nuotekų valymu. Be to, bus siekiama pagerinti informacijos sklaidą. Bandomųjų priemonių rezultatus, kaip ir kitas priemones, Vandens naudotojų bendrija galės naudoti rengiant upės baseino taršos mažinimo priemonių programą.

Projekte numatyta siekti dviejų pagrindinių tikslų, aktualių visam pietų Baltijos regionui:

  • šiuolaikinių metodų kūrimas upių baseinų valdymui.
  • paviršinių ir priekrantės vandenų taršos sumažinimas pietų Baltijos regione.

Šių problemų svarba akcentuota ES Vandens pagrindų direktyvoje, kituose dokumentuose bei nacionaliniuose teisės aktuose.

Projekto MOMENT partneriai yra Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir Švedijos savivaldybės, apskričių/regionų administracijos, mokslo institucijos, kt. Iš Lietuvos projekto partneriai yra Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas ir Klaipėdos raj. savivaldybė.

Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto tyrimo rajonas – Akmenos-Danės upės baseinas. Akmenos-Danės upės baseino charakteristika (2010 06 19) (pdf)

Žemės naudmenos Akmenos – Danės mikrobaseine.

Nemuno baseinai ir pabaseiniai.

free blog themes