MOMENT-UP

Šiais metais projekto partneriai parengė papildomą paraišką (MOMENT-UP), išplečiant veiklas, numatytas jau vykdomame MOMENT projekte.

Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas pasiūlė šias papildomas veiklos kryptis Akmenos-Danės upės baseine:

  • Kretingos miesto paviršinių (lietaus) nuotekų specialiojo plano parengimas. Pasirinkto paviršinių nuotekų baseino infrastruktūros plėtros techinės dokumentacijos parengimas ir įgyvendinimas (statyba). Tuo tikslu pasirinktame paviršinių nuotekų baseinėlyje taikant inovatyvius nuotekų tvarkymo techninius/technologinius sprendimus;
  • visuomenės informavimo programos dėl skalbimo priemonėse ir plovikliuose esančių fosfatų neigiamos įtakos vandens telkiniams įgyvendinimas;
  • papildomų visuomenės informavimo priemonių apie MOMENT projektą įgyvendinimas.

Šiems papildomoje paraiškoje pasiūlytiems darbams buvo pritarta su sąlyga, jog projekte asocijuotų organizacijų teisėmis dalyvaus šios institucijos:

free blog themes