In English
 
LAKES FOR FUTURE
„Ežerų ir jų teritorijų tvarus valdymas bendradarbiaujant tarp sienų Kuržemėje ir Lietuvoje“

Projekto numeris: LLIV-326 “Cross Border Cooperation for Sustainable Management of Lake Areas in Kurzeme and Lithuania”

Projektą finansuoja: Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa (ETBT programa)

Projekto trukmė: 2012 balandžio 2 d. – 2014 vasario 1 d.

Projekto tikslai , veiklos ir rezultatai

Projekto tikslas - skatinti tvarų gamtos išteklių valdymą bei išsaugojimą ežeruose ir jų baseinuose, esančiuose Kuržemės regione ir Lietuvos pasienio teritorijos rajonuose. Projektas koncentruojasi ties pagrindinėmis ežerų ir jų baseinų problemomis: trūksta tinkamos infrastruktūros, nėra pakankamų išteklių įgyvendinti esamus valdymo planus, turima ribotus duomenis apie vandens ir aplinkos kokybę ežeruose, silpna sąveika tarp priimančių politinius sprendimus ir tyrėjų, menkas piliečių dalyvavimas, nepakankama informacijos sklaida apie ežerų apsaugą ir valdymą.

Projekto veiklos skirstomos į 3 grupes:

  1. vystyti gamtos išteklių valdymo ir apsaugos infrastruktūrą, tame tarpe ir gerinti priėjimą prie ežerų siekiant išvengti galimų pavojų;
  2. užtikrinti apsikeitimą patirtimi tarp įvairių suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių valdant ežerų infrastruktūrą, taip pat supažindinti sprendimus priimančius asmenis su faktine informacija ir duomenimis apie ežerų ir jų baseinų aplinkos būklę;
  3. skatinti visuomenės dalyvavimą ir informacijos sklaidą apie ežerų apsaugą ir valdymą.

Projektas skirs dėmesio Durbės ežero vandens kokybės vertinimui, Platelių ežere bus atlikti batimetriniai, dugno buveinių tyrimai, bus tiriama dreisenų įtaka vandens kokybei, dėmesio bus skiriama Kirkilų ir Tytuvėnų ežerų tyrimams. Gauti rezultatai prisidės prie ežerų teritorijų bei išteklių geresnio valdymo siekiant pagerinti vandens kokybę bei apsaugoti nykstančias buveines. Dauguma ežerų priklauso "Natura 2000" teritorijoms pagal Buveinių direktyvą 92/43/EEB ir Paukščių direktyvą 2009/147/EC.

Projektą įgyvendina:

Latvijoje:
Kuržemės regioninio planavimo administracija, Liepojos miesto savivaldybė, Saldus miesto savivaldybė, Latvijos geologijos ir meterologijos centras, Durbės savivaldybė, Talsi, Kuldiga ir Mersrags savivaldybės

Lietuvoje:
Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, Biržų regioninio parko direkcija, Tytuvėnų regioninio parko direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Daugiau informacijos: Ričardas Paškauskas, Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto vyr. mokslo darbuotojas, paskas@corpi.ku.lt

© KU BPATPI