• Jūros gamtos apsauga Lietuvoje

Saugotinos buveinės

Baltijos jūros rifai (kairėje, A.Šaškovo nuotr.) – tai tikros povandeninės oazės su didele žuvų, bestuburių ir augalų įvairove. Šie biologinės arba geologinės kilmės dugno paaukštėjimai yra svarbios nerštavietės verslinėms žuvims, maitinimosi vietos nardantiems paukščiams ir prieglobstis daugeliui jūrinių rūšių.

Lietuvos teritoriniuose vandenyse jie tyrinėti tik 20-30 m gylyje. Rytinės Baltijos rifai apima teritoriją, prilygstančią visai Suvalkijai – daugiau kaip 8 tūkst. kv. km, tačiau vertingiausi ir gražiausi rifai užima tik nedidelę jos dalį. Mokslininkų teigimu, nykstant rifams bus pažeista jūros ekosistemos pusiausvyra, išnyks tik rifams būdingos rūšys, todėl jie yra svarbi saugomų jūrinių teritorijų sudėtinė dalis.

Šios buveinės yra saugomos Europos Sąjungos Buveinių direktyvos. Siekiant užtikrinti jų apsaugą, Rytinėje Baltijos jūroje buvo įsteigtos Europinės svarbos Natura 2000 teritorijos.

Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje rifai nėra tyrinėti, turimi padriki duomenys leidžia manyti, kad jų yra visose trijose projekto teritoijose.

Projekto partneriai:

Projekto rėmėjai:

Projektą „Lietuvos ekonominės zonos gamtinių vertybių kartografavimas Natura 2000 tinklo plėtrai (DENOFLIT)“ (LIFE09 NAT/LT/000234) finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.