• Jūros gamtos apsauga Lietuvoje

Projekto veiklos

Pagrindinės veiklos:
  • Buveinių kartografavimas
  • Žuvų inventorizacija
  • Paukščių inventorizacija
  • Teritorijų vertinimas ir atranka
  • NATURA 2000 teritorijų steigimas

Rezultatų sklaida:

  • Ekspozicija Lietuvos jūrų muziejuje
  • Leidinys apie jūrą
  • Tarptautinė konferencija

Projekto priežiūra ir valdymas:

  • Priežiūros komitetas
  • Bendradarbiavimas

Išsamesnis veiklų aprašymas anglų k.

Projekto partneriai:

Projekto rėmėjai:

Projektą „Lietuvos ekonominės zonos gamtinių vertybių kartografavimas Natura 2000 tinklo plėtrai (DENOFLIT)“ (LIFE09 NAT/LT/000234) finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.