• Jūros gamtos apsauga Lietuvoje

Projekto teritorijos

Visos trys projekto teritorijos apima daugiau nei 160 tūkst. ha, tai sudaro apie 35 % bendro Lietuvos Baltijos jūros išskirtinės ekonominės zonos ploto.


Klaipėdos–Ventspilio plynaukštė
Tikėtina, kad šia akvatorija naudojasi tarptautinės svarbos jūrinių ančių, narų ir alkinių paukščių populiacijos. Atlikti tyrimai leidžia spėti, kad ši teritorija gali būti jūrinių ančių nakvynės vieta. Ankstesnių apskaitų metu čia stebėti juodakakliai ir rudakakliai narai, ledinės antys, laibasnapiai narūnėliai bei taistės. Ši teritorija naudojama komercinei žūklei, ją kerta svarbi laivybos trasa. Tai taip pat yra viena galimai jūrinių vėjo jėgainių parkams tinkamų vietų.
Sambijos plynaukštė
Ši akvatorija yra tarptautinės svarbos jūrinių ančių, narų ir alkinių paukščių koncentracijos vieta, bei viena galimų jūrinių ančių nakvynės vietų. Anksčiau čia stebėti ir kiti jūros paukščiai – nuodėguliai, narai, ausuotieji kragai bei ledinės antys. Sambijos pynaukštė naudojama ekstensyviai komercinei bei mėgėjiškai žvejybai, kuri čia yra patraukli dėl santykinai didelių menkės (Gadus morhua) sugavimų. Ši akvatorija yra netoli potencialių naftos telkinių bei Rusijos Federacijos eksploatuojamo naftos gręžinio D6. Teritorija irgi yra tarp galimų vėjo jėgainių parkų vietų.
Klaipėdos sekluma
Klaipėdos sekluma yra toliausiai į vakarus nutolusioje Lietuvos IEZ dalyje, šalia Gotlando įdubos. Iki šiol duomenų apie jūros paukščių įvairovę, pasiskirstymą ir gausumą šioje akvatorijoje yra surinkta itin mažai, o duomenų iš žiemos bei migracijos sezonų praktiškai nėra. Seklumos dugno reljefas, gylis, hidrologiniai ypatumai leidžia manyti, kad šią teritoriją tikėtinai naudoja tarptautinės svarbos alkinių paukščių, galimai narų ir kai kurių jūrinių ančių rūšių populiacijos. Teritorija taip pat naudojama komercinei žvejybai, į ją patenka dvi povandeninių kabelių apsaugos zonos.

Projekto partneriai:

Projekto rėmėjai:

Projektą „Lietuvos ekonominės zonos gamtinių vertybių kartografavimas Natura 2000 tinklo plėtrai (DENOFLIT)“ (LIFE09 NAT/LT/000234) finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.