• Jūros gamtos apsauga Lietuvoje

Projekto partneriai

Projekto koordinatorius Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas yra savarankiška mokslo ir studijų įstaiga, vykdanti tarptautinio lygio fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, rengianti mokslininkus bei kitus aukštos kvalifikacijos specialistus.

Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas vykdo tarptautinius tyrimus aplinkosaugos srityje. Institutas taip pat dalyvauja valstybės institucijų bei privačių įmonių inicijuojamuose tyrimuose bei projektuose. Ekologijos institute veikia devynios laboratorijos, dvi iš jų – Jūros ekologijos laboratorija ir Paukščių ekologijos laboratorija – yra pagrindiniai šiame projekte dalyvaujantys instituto padaliniai.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kontroliuoja NAFO ir kitų tarptautinių organizacijų reguliuojamose akvatorijose bei užsienio valstybių išskirtinėse ekonominėse zonose žvejojančius Lietuvos laivus, dalyvauja kontrolės misijose ES žvejybos kontrolės laivuose, organizuoja žuvų išteklių tyrimus, kuria bei administruoja žuvininkystės duomenų informacinę sistemą, tvarko Lietuvos žvejybos laivų rejestrą, tobulina žvejybos kontrolės teisinę bazę, kontroliuoja.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra atsakinga už kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir gamtinių vertybių apsaugą. Tarnyba įgyvendina valstybės politiką saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo srityje, vykdo saugomų teritorijų valstybinio valdymo funkcijas

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje (BEF Lietuva) yra nevyriausybinė organizacija, aktyviai dalyvaujanti šalies aplinkosaugos politikos formavime, įgyvendinanti aplinkosaugos projektus, organizuojanti mokymus bei konsultuojanti aplinkos apsaugos temomis. BEF Lietuva taip pat koordinuoja Lietuvos nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų koalicijos veiklą.

Lietuvos jūrų muziejus rengia jūrines ekspozicijas, parodas, jūros žinduolių pasirodymus ir dalyvauja įgyvendinant tarptautinius projektus, susijusius su jūriniu planavimu ir visuomenės informavimu. Muziejų sudaro akvariumas, etnografinė žvejo sodyba ir delfinariumas.

Projekto partneriai:

Projekto rėmėjai:

Projektą „Lietuvos ekonominės zonos gamtinių vertybių kartografavimas Natura 2000 tinklo plėtrai (DENOFLIT)“ (LIFE09 NAT/LT/000234) finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.