• Jūros gamtos apsauga Lietuvoje

Projekto eiga

Projekto veiklos

2010 2011 2012 2013 2014 2015
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
Pagrindinės veiklos:
Buveinių inventorizacija + + + + + + + + +
Žuvų inventorizacija + + + + + + + + + + + + +
Paukščių inventorizacija + + + + + + + + + + + + +
Teritorijų vertinimas ir atranka + + + +
Natura 2000 teritorijų steigimas + + + + + +
Rezultatų sklaida:
Projekto tinklalapis + + + + + + + + +
Ekspozicija Lietuvos jūrų muziejuje + + + + + + + + + +
Laymano ataskaita + + + +
Jūros vertybių vadovas
+ + + + + + + + + + +
Tarptautinis seminaras +
Valdymas ir priežiūra:
Valdymas + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Priežiūros komitetas + + + + + + +
Bendradarbiavimas + + +
After-Life gamtosaugos planas + +

Projekto partneriai:

Projekto rėmėjai:

Projektą „Lietuvos ekonominės zonos gamtinių vertybių kartografavimas Natura 2000 tinklo plėtrai (DENOFLIT)“ (LIFE09 NAT/LT/000234) finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.