• Jūros gamtos apsauga Lietuvoje

Nykstančios rūšys

Žuvų rūšys

Visos trys projekto teritorijos gali būti svarbios tokioms saugomoms rūšims kaip perpelė (Alosa fallax) ir sykas (Coregonus lavaretus). Abi šios rūšys aptinkamos Kuršių nerijoje ir Rytinėje Baltijos jūroje ties Lietuva neršto metu.

Perpelė (kairėje, R. Repečkos nuotr.) yra silkinių šeimos rūšis. Jų populiacija yra vienintelė, kurią Baltijos jūroje pavyko sėkmingai atkurti. Ši rūšis buvo plačiai paplitusi Baltijos jūroje prieš 100 metų, tačiau dėl iki šiol nenustatytų priežasčių beveik visiškai išnyko devintame dešimtmetyje.

1992 m. perpelė buvo įrašyta į Raudonąją knygą, bet išbraukta iš jos 2005 m. Nepaisant to, natūralieji populiacijos pokyčiai, vandens temperatūros svyravymai ir statiniai jūroje neigiamai veikia rūšies migraciją į nerštavietes.  Panašiai kaip tarša ir komercinė žvejyba šie veiksniai yra priskiriami prie galimų grėsmių perpelei.

Syko populiacija Lietuvoje taip pat mažėja dėl nežinomų priežasčių. Panaši rūšies padėtis yra ir kaimyninėse Latvijoje ir Estijoje – šiose šalyse rūšis yra įtraukta į Raudonąją knygą.

Projekto metu surinkti duomenys turėtų padėti užpildyti šiuo metu egzistuojančią sprangą apie šios rūšies buveinių poreikius.

Paukščių rūšys
Paukščių inventorizacijos metu bus nustatinėjamos žiemojančių ir migruojančių paukščių telkimosi vietos.

Pagrindinis dėmesys bus teikiamas šioms rūšims: rudakakliui narui (Gavia stellata), juoadakakliui narui (Gavia arctica), nuodėgulei (Melanitta fusca), ledinei ančiai (Clangula hyemalis), alkai (Alca torda, kairėje, A. Naudžiaus nuotr.), laibasnapiam narūnėliui (Uria aallge), taistei (Cepphus grylle).

Projekto partneriai:

Projekto rėmėjai:

Projektą „Lietuvos ekonominės zonos gamtinių vertybių kartografavimas Natura 2000 tinklo plėtrai (DENOFLIT)“ (LIFE09 NAT/LT/000234) finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.