• Jūros gamtos apsauga Lietuvoje

Kontaktai

Darius Daunys / Projekto vadovas
Tel. 8 46 398 814, el. p. darius@corpi.ku.lt

Jurga Maračkinaitė / Projekto administratorė
Tel. 8 46 398 720, faks. 8 46 398845, el. p. jm@corpi.ku.lt

Linas Ložys / Žuvų inventorizacijos koordinatorius
Tel. 8 5 272 9284, el. p. lozys@ekoi.lt

Mindaugas Dagys / Paukščių inventorizacijos koordinatorius
Tel. 8 5 272 9253, el. p. dagys@ekoi.lt

Nerijus Žitkevičius / Saugomų teritorijų steigimo koordinatorius
Tel. 8 5 275 2904, el. p. n.zitkevicius@vstt.lt

Žymantas Morkvėnas / Visuomenės informavimo veiklų koodinatorius
Tel.  8 5 213 8155, el. p. zymantas.morkvenas@bef.lt

Projekto partneriai:

Projekto rėmėjai:

Projektą „Lietuvos ekonominės zonos gamtinių vertybių kartografavimas Natura 2000 tinklo plėtrai (DENOFLIT)“ (LIFE09 NAT/LT/000234) finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.