• Jūros gamtos apsauga Lietuvoje

Naujienos

Projekto tikslas – pasiektas!

Projekto tikslas – pasiektas!

Šiandien yra paskutinė projekto „Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija Natura 2000 tinklo plėtrai Lietuvos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje “ įgyvendinimo diena. Projektines veiklas pradėjome dar 2010 m. rudenį, iš viso penkios skirtingos institucijos ir organizacijos.

Vadovaujami patyrusių Klaipėdos universiteto Jūros mokslų ir technologijų centro jūros biologų ir mokslininkų, Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto ekspertai, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos saugomų teritorijų steigimo specialistai, nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje aplinkosaugos komunikacijos ekspertai ir  Lietuvos jūrų muziejus biologai vykdė mokslines tyriamąsias, saugomų teritorijų steigimo ir jūrinės aplinkosaugos komunikacijos veiklas.

Pagrindinis Projekto tikslas – įsteigti pirmąsias Lietuvoje saugomas jūrines teritorijas Baltijos jūros išskirtinėje ekonominėje zonoje Lietuvos teritorijoje – pasiektas. Dvi jūrinės saugomos teritorijos – biosferos poligonai įsteigti už Lietuvos teritorinės jūros ribų, Sambijos ir Klaipėdos–Ventspilio plynaukštėse. Kiekvienai iš teritorijų parengti ribų planai ir nustatyti ūkinės veiklos apribojimai, skirti apsaugoti Baltijos jūroje, didesniuose gyliuose, esančias rifų buveines ir Europos Bendrijos svarbos žiemojančių vandens paukščių sankaupų vietas.

Projekto veiklų ir įgyvendintų tikslų dėka, esame viena iš nedaugelio Europos valstybių demonstruojančių pavyzdinę jūrinių saugomų teritorijų steigimo už teritorinės jūros ribų sistemą, iš kurios patirties galės mokytis kitos jūrinės Europos valstybės.

Daugiau apie projekto rezultatus visuomenei skirtoje atsaskaitoje skaitykite jau netrukus.

Projektą finansavo Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.

Projekto partneriai:

Projekto rėmėjai:

Projektą „Lietuvos ekonominės zonos gamtinių vertybių kartografavimas Natura 2000 tinklo plėtrai (DENOFLIT)“ (LIFE09 NAT/LT/000234) finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.