• Jūros gamtos apsauga Lietuvoje

Naujienos

Baltijos jūros rifai

Baltijos jūros rifai

Unikalią galimybę pasižvalgyti po Baltijos jūros dugną suteikia Klaipėdos universiteto mokslininkų povandeninių ekspedicijų metu nufilmuoti kadrai. Filmuotoje medžiagoje užfiksuota Europos Bendrijos svarbos gamtinė buveinė - Baltijos jūros rifai. Šiai buveinei išsaugoti projekto iniciatyva Baltijos jūroje Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje buvo įsteigtos dvi jūrinės saugomos teritorijos. Šios teritorijos taip pat svarbios ir retų vandens paukščių apsaugai, kurie maitinasi rifų akmenynuose gyvenančiais moliuskais ir smulkiomis žuvimis.

Filmuotą medžiagą peržiūrėkite čia.

Projekto partneriai:

Projekto rėmėjai:

Projektą „Lietuvos ekonominės zonos gamtinių vertybių kartografavimas Natura 2000 tinklo plėtrai (DENOFLIT)“ (LIFE09 NAT/LT/000234) finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.