• Jūros gamtos apsauga Lietuvoje

Naujienos

Ekspertai aptarė naujų jūrinių saugomų teritorijų steigimo scenarijus

Ekspertai aptarė naujų jūrinių saugomų teritorijų steigimo scenarijus

Balandžio pabaigoje Vilniuje projekto partneriai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistams pristatė preliminarius 2011-2012 m. žuvų, paukščių ir dugno buvenių inventorizacijos rezultatus.

Pagrindinis susitikimo tikslas buvo aptarti galimus projekto paraiškoje numatyto naujų jūrinių europinės svarbos „Natura 2000“ saugomų teritorijų steigimo scenarijus.

Atliekamų inventorizacijų metu mokslininkai daugiausia dėmesio teikia tokioms jūrinėms buveinėms kaip Baltijos rifai ir smėlio seklumos, tikslinės žuvų rūšys yra perpelė ir sykas, o paukščių – narai, nuodėgulės ir ledinės antys, alkos, narūnėliai ir taistės.

Projekto partneriai šiuo metu analizuoja surinktus duomenis iš trijų jūrinių teritorijų – Sambijos plynaukštės, Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės ir Klaipėdos seklumos. Žuvų apskaitų metu sykų nepagauta, o perpelių – tik du individai Klaipėdos-Ventspilio plynaukštėje. Preliminarūs paukščių inventorizacijos rezultatai nepatvirtina ankstesnės mokslininkų prielaidos, kad paukščiai intensyviai juda tarp priekrantės ir artimosios jūros zonų. Tuo metu pirminiai dugno tyrimų duomenys rodo, kad dviejose iš trijų projektų teritorijų yra buveinių su rifų bruožais.

Pirminis ekspertinis vertinimas dėl siūlomų naujų saugomų teritorių steigimo numatomas šių metų vasarą.

Projekto partneriai:

Projekto rėmėjai:

Projektą „Lietuvos ekonominės zonos gamtinių vertybių kartografavimas Natura 2000 tinklo plėtrai (DENOFLIT)“ (LIFE09 NAT/LT/000234) finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.