Šio 2010–2015 metais įgyvendinamo projekto tikslas yra įvertinti dugno buveinių, žuvų ir jūrinių paukščių įvairovę bei pasiskirstymą Baltijos jūros Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos (IEZ) rajonuose, o atlikus teritorijų atranką kriterijus atitinkančiose vietose įsteigti Natura 2000 ekologinio tinklo teritorijas. Projekto metu taip pat numatoma parengti rekomendacijas jūrinių teritorijų planavimui ir apsaugai, išleisti Baltijos jūros gamtinių vertybių vadovą bei įrengti Lietuvos jūrinei teritorijai skirtą ekspoziciją Lietuvos jūrų muziejuje.

Naujienos

Projekto tikslas – pasiektas!

Projekto tikslas – pasiektas!

2015 03 31

Šiandien yra paskutinė projekto „Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija Natura 2000 tinklo plėtrai Lietuvos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje “ įgyvendinimo diena. Projektines veiklas pradėjome dar 2010 m. rudenį, iš viso penkios skirtingos institucijos ir organizacijos.

Plačiau >

Baltijos jūros rifai

Baltijos jūros rifai

2015 02 24

Unikalią galimybę pasižvalgyti po Baltijos jūros dugną suteikia Klaipėdos universiteto mokslininkų povandeninių ekspedicijų metu nufilmuoti kadrai.

Plačiau >

Projekto partneriai:

Projekto rėmėjai:

Projektą „Lietuvos ekonominės zonos gamtinių vertybių kartografavimas Natura 2000 tinklo plėtrai (DENOFLIT)“ (LIFE09 NAT/LT/000234) finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.